De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.italstudio.nl.
Door deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Italstudio site

De content op deze website is door Italstudio met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter Italstudio aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met Italstudio. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Italstudio links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Italstudio aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Italstudio niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Italstudio behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Italstudio of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Italstudio behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Fouten en wijzigingen zijn voorbehouden.

Italstudio
Telefoon 0345 520 152
info@italstudio.nl