Boek nu je taalreis!

Op alle scholen kun je een cursus starten ongeacht je niveau; er zijn cursussen op alle taalniveaus! Bij inschrijving word je verzocht op het formulier een inschatting van je kennisniveau te geven, zodat de school al een indruk van je niveau heeft. Als absolute beginner start je meteen in een beginnersklas. Wanneer je al enige voorkennis van het Italiaans hebt, dien je op de eerste lesdag een testje afleggen (of gesprekje met docent voeren). Op basis van het testje word je op het juiste niveau ingeschaald.

De diverse taalniveaus

Op de kleine taalscholen worden minimaal 4 lesniveaus gehanteerd:
beginner
basiskennis
halfgevorderd
vergevorderd

Alle middelgrote en grote taalscholen hanteren minimaal 6 lesniveaus. Deze lesniveaus zijn gebaseerd op het Europese Taalportfolio (ETP) en de taalvaardigheidschaal van het Europese referentiekader ontwikkeld door de Raad van Europa (zie beschrijving van de niveaus volgens ETP).
Bij de grotere taalscholen (zoals Scuola Leonardo da Vinci) zijn deze 6 niveaus weer onderverdeeld in 2 tussenniveaus van elk 2 weken.
In totaal zijn er dan 12 taalvaardigheidniveaus van elk 2 weken.

De 12 taalvaardigheidniveaus
 ETP  A1  A2  B1 B2 C1  C2
niveaus beginner basis halfgevorderd gevorderd vergevorderd vloeiend
weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken 2 weken
niveaus 1 2 3 4 5 6
Elk niveau komt ongeveer overeen met een 4-weekse standaardcursus

 

Certificaat van deelname

Aan het einde van elke 4-weekse cursus en van elk niveau wordt een schriftelijke toets afgenomen. Op die manier wordt beoordeeld of je de lesstof beheerst. Tenslotte ontvang je aan het einde van de cursus een certificaat van deelname.

Op vele scholen is het mogelijk speciale examencursussen te volgen voor het behalen van:
AIL-diploma, CILS-Certificaat, CELI-Certificaat of PLIDA-Certificaat, lees meer hierover bij officiële diploma’s.

Portico di Romagna

Boek nu