Als (absolute) beginner kun je op alle scholen terecht, maar ook als (ver)gevorderde cursist is er altijd een geschikt niveau. Op de scholen worden minimaal 4 lesniveaus en maximaal 8 lesniveaus geboden. Beginners starten op maandagmorgen meteen in een beginnergroep en alle cursisten die enige voorkennis van het Italiaans hebben moeten een mondelinge en schriftelijke test afleggen, op basis waarvan zij op het juiste lesniveau worden ingedeeld.
Zie ook de lesniveaus en de lesmethode op de taalscholen.

Posted in: Veel gestelde vragen