Chiarangela van Lieshout

Via Italstudio heb ik een nascholingscursus Italiaans voor docenten gevolgd in Rome. Want sinds een jaar doceer ik met veel plezier Italiaans aan de volksuniversiteit Venlo. Omdat ik Italiaans heb gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en in Italië heb gewoond is mijn achtergrond goed, maar ik miste in het afgelopen jaar de theorie van het lesgeven, hoe en met welke middelen doe je dat het beste. Daarom déze cursus. Het programma was zwaar (lesdagen van 9.00 tot 19.00 uur) maar uitdagend en zeer de moeite waard. Voor de verscheidene onderdelen waren er vier docenten en twaalf cursisten; tien Italianen, een Belgische en ik.
Het programma is bedoeld voor docenten die Italiaans doceren aan Italianen (als tweede taal) of aan buitenlanders (als vreemde taal). Veel aandacht ging uit naar specifieke problemen die buitenlanders en Italianen zelf tegenkomen, als voorbeelden werden onder andere genoemd Noord-Europeanen (bijvoorbeeld problemen met dubbele klinkers) en Chinezen/Japanners (sterk in grammatica, zwak in communicatie).
Veel aandacht werd besteed aan de moderne wijzen van lesgeven (bijvoorbeeld studenten in cirkel en focus op actieve communicatie), vergeleken met de meer traditionele wijzen van lesgeven (leraar voor klas, studenten achter bankjes en focus op grammatica). Voorbeelden werden ruimschoots gegeven. Onderdeel hiervan vormde het zelf een les verzorgen op moderne wijze voor je medecursisten. Erg leuk om te doen en zeer leerzaam.
Een andere activiteit was fonetiek, waarbij veel aandacht werd besteed aan de wijze waarop wij (docenten) articuleren. Belangrijk om te weten om het goed over te kunnen brengen naar studenten en te kunnen corrigeren.
Ook was er een activiteit mime; hoe breng je taal over zonder gebruik te maken van taal, dus met handen, voeten, gezicht en hele lichaam. Erg leuk.
In de tweede week werden we ’s ochtends koppelsgewijs verspreid over de andere groepen (bestaande uit buitenlanders die Italiaans leerden). Doel was het observeren van de wijze van doceren van de docent en de interactie die daardoor in de klas ontstond. ’s Middags bespraken we met onze eigen groep en docent wat we gezien hadden en hoe de nieuwe methoden gebruikt worden opdat studenten gestimuleerd worden te praten, terwijl het onderdeel grammatica niet vergeten wordt.
Kortom twee zeer intensieve weken waarin ik veel geleerd heb, erg leuke contacten opgedaan en door mij beoogde leerdoelen bereikt. De administratieve ondersteuning door Italstudio was zeer correct en ruimschoots op tijd.
Dus ik kan deze cursus dan ook van harte aanbevelen.

Chiarangela van Lieshout nascholingcursus voor docenten Italiaans (2 weken), Rome
Bekijk ook reacties van:
Florence Milaan Rome Taalreizen